възглед

възглед
същ. - схващане, разбиране, мнение, убеждение, поглед, точка, зрение
същ. - мироглед, мировозрение, светосхващане, светоглед
същ. - гледище

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Теодоров-Балан, Александр — Памятник Теодорову Балану в Софии Александр Стоянов Теодоров Балан (болг. Александър Стоянов Теодоров Балан, 27 октября …   Википедия

  • Теодоров-Балан — Теодоров Балан, Александр Памятник Теодорову Балану в Софии Александр Стоянов Теодоров Балан (болг. Александър Стоянов Теодоров Балан, 27 октября 1859, Кубей, Бессарабия, Румыния, ныне Болградский район …   Википедия

  • гледище — същ. възглед, схващане, разбиране, становище, твърдение, теза същ. гледна точка, аспект същ. мнение …   Български синонимен речник

  • идеология — същ. мироглед, светоглед, възглед, разбиране, убеждение, идеи, теория …   Български синонимен речник

  • концепция — същ. схващане, замисъл, възглед, мнение, разбиране, представа, впечатление, възприятие, идея същ. план …   Български синонимен речник

  • кръгозор — същ. хоризонт, простор, небосклон, поглед същ. мироглед, светоглед, възглед, светосхващане същ. широта, размах …   Български синонимен речник

  • мироглед — същ. възглед, миросъзерцание, идеология, светосхващане, светоглед, схващане, разбиране, мнение същ. хоризонт, кръгозор, поглед …   Български синонимен речник

  • мнение — същ. схващане, убеждение, възглед, идея, разбиране, съждение, твърдение, мисъл, заключение, съвет, дума, глас същ. бележка, забележка, коментар, критика, преценка същ. гледище същ. изказване, оценка, присъда, решение същ. намерение, воля,… …   Български синонимен речник

  • разбиране — същ. схващане, мнение, убеждение, мироглед, концепция, гледище, твърдение, теза, възглед, идеология същ. представа, поглед същ. вникване, чувство същ. възприемане, усещане, долавяне същ. идея, мисъл същ. различаване, разп …   Български синонимен речник

  • светоглед — същ. мироглед, възглед, схващане, разбиране, мнение, поглед …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”